Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
ALGEMEEN
'COLLEGE B. EN W. DINKELLAND PLEEGT POLITIEKE ZELFMOORD BIJ VERKOOP AANDELEN TWENCE''
Geschreven op: 18 april 2017

ABD-raadslid Henk Meijer zegt dat zijn fractie een motie of amendement tegen de verkoop gaat steunen

EXCLUSIEF door René Leget DENEKAMP/OOTMARSUM/HENGELO - ,,Het zou politieke zelfmoord zijn als het Dinkellandse college van B. en W. de kritiek van de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neerlegt en aanstaande donderdag tijdens de aandeelhoudersvergadering gaat meedelen dat Dinkelland voor de verkoop van de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Twence is''.

Deze opvallend kritische uitlating tekent Twente@ctueel op uit de mond van gemeenteraadslid Henk Meijer (Algemeen Belang Dinkelland). Hij rekent met dit statement definitief af met het vooroordeel dat zijn fractie om louter politieke redenen alle voorstellen van het college zou ondersteunen.

Voor zover critici dat nog altijd denken rekent ABD daar vanavond in de raadsvergadering definitief mee af door vóór de motie of amendement te stemmen die ten doel heeft om een stokje te steken voor de aandelenverkoop.

Als er één ding duidelijk is na de behandeling van het 'voorgenomen besluit' van het college in de raadscommissie dan is het wel dat de fracties het om verschillende redenen totaal niet zien zitten om aan korte termijn politiek te doen door alleen vanwege het geldelijke gewin de aandelen in Twence voor een bedrag tussen de 4 en 6 miljoen euro te verkopen.

Meijer voegt er op zijn beurt nog aan toe dat Dinkelland destijds aandeelhouder van Twence is geworden omdat daarmee een publiek bellang is gemoeid. ,,Is verkoop van de aandelen ook een publiek belang?, zo vroeg hij zich in de raadscommissie af.

Hij voegt er nog aan toe dat ABD in het college met het CDA en de VVD is gestapt onder de voorwaarde dat het collegeakkoord een stevige paragraaf over duurzaamheid zou worden opgenomen. ,,Daar hechten wij veel waarde aan. Het is van levensbelang dat we er voor zorgen dat ons en onze kinderen de beschikking hebben over schone lucht en grond. Twence levert een grote bijdrage aan het halen van de duurzaamheidsdoelstelling. Verkoop van de aandelen betekent dat dit voordeel wegvalt. Dat is voor ons onaanvaardbaar,'' stelt Meijer met nadruk.

Meijer wil niet worden beschouwd als 'stemvee' door zijn taak als controleur van het college van B. en W, uiterst serieus te nemen. Hij betreurt het dat hij en fractiegenote vaak het verwijt krijgen dat zij het alleen als hun taak zien om het college in het zadel te houden.

,,Grote onzin is dat. Zoals de zaken er nu voor staan zal ABD tegen de aandelenverkoop stemmen''.

Dat kan zondermeer als een politieke doorbraak worden beschouwd, want ABD helpt daarmee de oppositiepartijen Lokaal Dinkelland, PvdA en D66 aan een meerderheid voor de motie of het amendement die ten doel heeft om het voorgenomen besluit van tafel te vegen.

Meijer waarschuwt wethouder Steggink op voorhand door gewoon de wens van de raad uit te voeren door in de aandeelhoudersvergadering mee te delen dat Dinkelland aandeelhouder blijft.

Het ABD-raadslid kan zich zelfs voorstellen dat de gemeente Dinkelland extra aandelen bij gaat kopen.,,Daarmee geef je als gemeente het signaal af dat je volledig achter het beleid staat van Twence dat voorop loopt als het gaat om hergebruik en de opwekking van schone energie. ABD steunt dat, maar verwacht op korte termijn ook een Dinkellandse duurzaamheidsagenda, zeker nu grote projecten als de Dorper Esch en de Kuiperberg op stapel staan. Geen woorden meer, maar concrete daden. We moeten in Dinkelland meer gaan doen aan zonne-energie, windenergie en mestvergisting. Twence wil een bijdrage leveren aan de oplossing van het mestprobleem in Twente door realisatie van een mestveergistingsinstallatie. Dinkelland kan daar ook van profiteren. Alleen al om die reden moeten we aandeelhouder blijven,'' vindt Meijer.

Hij noemt het een misverstand dat een collegepartij altijd voor een voorstel van B. en W. moet stemmen, omdat er dan anders politieke problemen ontstaan. ,,Het gaat er om dat er verstandige besluiten worden genomen. Dat vergt een kritische opstelling. Zijn er onvoldoende steekhoudende argumenten om het college te steunen dan zullen we dat ook niet doen. Nogmaals, ABD is geen stemvee!''.

Meijer neemt ook de gelegenheid te baat om zijn onvrede er over te spreken dat waarnemend burgemeester Ineke Bakker wethouder Steggink tot de orde riep door hem te dwingen vast te houden aan het collegevoorstel. Op grond van de enorme kritiek van links tot rechts had het voor de hand gelegen dat hij het voorstel nu al had ingetrokken.

Dit blijkt uittel van executie te zijn, want in de eerstvolgende raadsvergadering zal een ruime meerderheid tegen de aandelenverkoop stemmen. De fractie van ABD zal de motie of amendement van die strekking van harte ondersteunen. Daarmee bewijst deze fractie dat het duurzaamheid belangrijker vindt dan het betrachten van coalitiediscipline.

,,Ik zou geen knip voor mijn neus waard zijn als ik het tot mijn taak beschouw om het college blindelings te steunen. Ik ben niet voor niets uit de fractie van Lokaal Dinkelland gestapt. De fractie moest altijd naar de pijpen dansen van de wethouders die volstrekte gehoorzaamheid eisten. Daar ben ik nu gelukkig van verlost. Dat moet ook zo blijven''.

Lees ook de column van De Tegel en oordeel over de stelling over deze kwestie elders op deze nieuwswebsite! OVERIG NIEUWS
» RENÉ LEGET | 1958 - 24 MEI - 2017
» SCHIPPERS ZET D66 EN CHRISTENUNIE ONDER DRUK
» POSITIE VVD-PARTIJVOORZITTER ONHOUDBAAR NA AANGIFTE WEGENS OPLICHTING
» FORMATIE VVD/CDA/D66/GROENLINKS-REGERING IS MISLUKT
» 'KANS IS GROOT DAT CDA KABINETSFORMATIE LAAT MISLUKKEN'
» OG3NE IS TELEURGESTELD OVER ELFDE PLEK OP SONGFESTIVAL
» KABINETSFORMATIE VERLOOPT STROEF DOOR VERZET VAN CDA TEGEN MILIEUTAKS
» RAAD DINKELLAND NEEMT BURGEMEESTERSSOLLICITANTEN IN DE MALING
» 'ER WORDT NIET GEMORRELD AAN VERHOOGDE MAXIMUM SNELHEID VAN 130 KM PER UUR'
» OOK THUIS VIA LIVE VERBINDING GENIETEN VAN BEVRIJDINGSFESTIVAL IN ZWOLLE
» NEDERLAND HERDENKT ALLEN DIE HUN LEVEN OPOFFERDEN VOOR DE VRIJHEID
» POLITIE EN JUSTITE IN HET NAUW DOOR ONDERZOEK NAAR OMSTREDEN INVAL IN GROLSCH VESTE
» POLITIE GAAT ER VANUIT DAT 27-JARIGE DENEKAMPER ALLEEN DE RUIM 10 BRANDEN STICHTTE
» TWENTE IN DE BAN VAN MOGELIJK PYROMANEN
» DENEKAMPSE ANNEKE MUNDT NU EENS EEN BEVOORRECHT MENS
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column