Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
ALGEMEEN
GROEN LICHT VOOR PARK MET 69.000 ZONNEPANELEN IN OVERDINKEL
Geschreven op: 20 april 2017

Toekomstige omwonenden kunnen investeren in het zonnepark tegen een gunstig rentetarief

Van onze politieke redactie LOSSER/OVERDINKEL - B. en W. van Losser zijn van plan om aan de firma PowerField uit Dokkum een vergunning voor de  realisatie van een ongeveer 25 hectare groot zonnepark aan de Lakerinksweg-Strootsweg, ten noordwesten van Overdinkel. te geven.

Om dit mogelijk te maken moet door de gemeente een omgevingsvergunning worden afgegeven om af te kunnen wijken van de huidige agrarische bestemming van de grond.

Zo gaat het zonnepark er in het Losserse Overdinkel er vanuit de lucht uitzien Foto PowerField 

,,Ruimtelijk gezien zijn er geen belemmeringen die de medewerking van de gemeente verhinderen. Bovendien levert de realisatie van het zonnepark een stevige bijdrage aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Losser,'' laat de gemeente in een ronkend persbericht weten.

Via de zonnepanelen, die opgesteld worden in een zonnepark, wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Plan is dat in het zonnepark in Overdinkel circa 69.000 zonnepanelen worden geplaatst. Dat zonnepark produceert op jaarbasis ongeveer 15.800 MWh aan stroom. Daarmee kunnen ongeveer 4.500 huishoudens van stroom worden voorzien. Daarnaast levert het zonnepark een besparing op de uitstoot van CO2 op van bijna 8600 ton per jaar.

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om te verklaren wel of geen bedenkingen te hebben tegen het Zonnepark Overdinkel. Die verklaring is nodig om de vergunning te kunnen verlenen.

Door de firma Eelerwoude is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisatie van een grondgebonden zonnepark aan de Strootsweg in Overdinkel. Vanuit deze ruimtelijke onderbouwing zijn er op het gebied van onder andere water, lucht, bodem, geluid, magnetisme of externe veiligheid geen onderwerpen geconstateerd die de medewerking van de gemeente aan het plan beletten.
Het zonnepark wordt zo goed mogelijk ingepast in het landschap ter plaatse. De geplande zonnepanelen krijgen een maximale hoogte van1,80 meter boven het maaiveld. Op enige afstand van het zonnepark gezien, behoudt het landschap daardoor blijvend haar open karakter. Binnen in het park worden enkele onverharde paden aangelegd ten behoeve van beheer en onderhoud. Het zonnepark dient, verzekeringstechnisch, te worden omsloten met een hekwerk. Door te kiezen voor een grofmazig hekwerk blijft het open beeld behouden en is het hekwerk vrijwel niet zichtbaar vanaf grotere afstand.

Maatschappelijke meerwaarde van het zonnepark
PowerField zal aan de omwonenden de mogelijkheid bieden om te investeren in het zonnepark tegen een gunstig rentetarief. Hierbij geldt wel dat de investeerders 15 jaar lang niet bij hun geld kunnen. Een deel van het zonnepark kan worden ingezet voor de ‘postcoderoosregeling’. Met deze regeling kunnen mensen een energiebelastingkorting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit krijgen.
Bij de entree van het park zal, in het kader van educatie en informatievoorziening, een bord worden geplaatst. Op deze wijze wordt informatie verschaft over nut en noodzaak van het zonnepark, de CO²-reductie die wordt bewerkstelligd en over de maatschappelijke meerwaarde van het zonnepark. Tevens wordt een oplaadpunt voor elektrische fietsen geplaatst.
Tot slot schenkt PowerField, 25 jaar lang, jaarlijks een bedrag van € 12.500 aan de Dorpsraad Overdinkel. Dit bedrag kan de Dorpsraad inzetten ten behoeve van projecten met een meerwaarde in en rond het dorp. Hierbij valt te denken aan initiatieven met betrekking tot landschap, natuur en water (bijvoorbeeld voor de aanleg van wandelpaden of voorzieningen als bankjes) én aan culturele en maatschappelijke initiatieven.OVERIG NIEUWS
WILDERS BESCHOUWT ZEGE LE PEN ALS 'OVERWINNING PATRIOTTEN'
BEELDEN BEWIJZEN DAT POLITIE-INVAL IN HOME VAN 'VAK P' NIET PROFESSIONEEL WAS
GROEN LICHT VOOR PARK MET 69.000 ZONNEPANELEN IN OVERDINKEL
DODE BIJ EXPLOSIE VEENDAM, DRIE LICHTGEWONDEN
'COLLEGE B. EN W. DINKELLAND PLEEGT POLITIEKE ZELFMOORD BIJ VERKOOP AANDELEN TWENCE''
ONTEVREDENHEID OVER PASSIVITEIT DINKELLANDSE BURGEMEESTER INEKE BAKKER
PvdA OVERIJSSEL BOTST MET PARTIJLEIDER ASSCHER OVER UITSLUITING PVV
MUNSTERMAN LAAKT WEIGERING FC TWENTE OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE STRAF DIE DE UEFA DE CLUB OPLEGDE
'VERBREDING N 35 MAG NIET STOPPEN BIJ RAALTE'
VERWARDE MAN RIJDT MET ZIJN AUTO HUIS BINNEN
SUPPORTERSHOME FC TWENTE GAAT OP KORTE TERMIJN DICHT
DINKELLAND KIEST NOODGEDWONGEN VOOR HET INCASSEREN VAN 6 MILJOEN EURO DOOR VERKOOP AANDELEN TWENCE
FNV EIST FONDS VAN 800 MILJOEN VOOR WERKNEMERS KOLENCENTRALES DIE HUN BAAN KWIJTRAKEN
'ONDERNEMERS ZIJN AAN ZET, NIET DE DINKELLANDSE POLITIEK'
DINKELLAND EN TUBBERGEN WILLEN HUN AANDELEN TWENCE VERKOPEN
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column