Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
COLUMN
DINKELLANDSE POLITIEK MOET DUIDELIJKHEID EISEN OVER HOOGTE HUUR NIEUWE DORPER ESCH
Geschreven op: 28 maart 2017

Na jaren de hete aardappel voor zich uit te hebben geschoven, heeft de Dinkellandse gemeenteraad besloten om een krediet van 5,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verbouwing en modernisering van het verouderde en lekkende zwembad- annex sporthalcomplex 'Dorper Esch' in Denekamp.

Een hoofdpijndossier van de eerste orde, want doordat de gemeenteraad een beslissing steeds heeft uitgesteld pakt dit project aanmerkelijk duurder uit dan oorspronkelijk was voorzien.

Toen Lokaal Dinkelland en de VVD het nog voor het zeggen hadden mocht het exploitatietekort dat de gemeente jaarlijks moet ophoesten geen cent meer mocht bedragen dan 650.000 euro. Inmiddels is dit bedrag opgelopen tot 1,5 miljoen euro: ruim twee keer zo veel dus.

Dat is niet uit te leggen!

De politiek heeft nu op eens haast, want de gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Vooral Lokaal Dinkelland en het CDA kunnen zich niet permitteren om deze kwestie weer over de verkiezingen heen te tillen.

Toch zal er vóór de verkiezingen volstrekte duidelijkheid betracht moeten worden wat de gebruikers na de verbouwing aan huur gaan betalen.

De vrees is groot dat daar pas na de verkiezingen duidelijkheid over komt.

De kans is groot dat de verenigingen moeten gaan bloeden voor de enorme investering die met de verbouwing is gemoeid.

De gemeenteraad doet er dan ook verstandig aan om van verantwoordelijk wethouder Benno Brand de toezegging te eisen dat er vóór de verkiezingen volstrekte duidelijkheid moet komen over de huren en de tarieven.

Aangezien de gemeente Dinkelland een slecht imago heeft als het gaat om het managen van grote projecten, is de kans groot dat de Dorper Esch evenals het klooster ontaardt in een bodemloze put.

Niet voor niets wordt in het rekenkamerrapport over het DinkellandWerkt!-debacle geadviseerd om projectmatig en kritisch te werk te gaan.

Hoewel het rapport van de Rekenkamer door iedereen wordt onderschreven worden de aanbevelingen niet nageleefd. Daarmee neemt de gemeente Dinkelland een groot risico!

Niemand zit te wachten op een Dorper Esch nieuwe stijl dat door te hoge huren leeg komt te staan.

Daarnaast zal de gemeenteraad alert moeten zijn op budgetoverschrijdingen. Vandaar ook dat er een motie op tafel moet komen waarin expliciet wordt vastgesteld dat de verbouwing niet meer mag kosten dan 5,6 miljoen euro.

Om dat doel te kunnen bereiken zal de gemeente zaken moeten doen met het consortium, een samenwerkingsverband van Dinkelllandse bedrijven die bereid zijn kostenoverschrijdingen voor eigen rekening te nemen. Dat is mooi gebaar dan ook nog eens gunstig is voor de lokale economie en werkgelegenheid.

De gemeenteraad doet er verstandig aan om niet alleen waarde te hechten aan de laagste prijs, maar ook oog te hebben voor duurzaamheid, effecten voor de lokale economie en werkgelegenheid en een goede prijs-/kwaliteitverhouding.



OVERIG NIEUWS
Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
DE ARROGANTIE DRUIPT ER VANAF BIJ D66-VOORMAN PECHTOLD
ANGST REGEERT IN DINKELLAND DOOR CHANTAGEPRAKTIJKEN 'NOABERKRACHT'
PvdA-STER KARIN MULDERS BEDRIJFT POLITIEK VIA FACEBOOK VANAF IBIZA
DE WYLLANDRIE IS SPECULATIEOBJECT VAN LOUCHE ZAKENLIEDEN GEWORDEN
FEYENOORD DREIGT DE KAMPIOEN VAN DE ARMOEDE TE WORDEN
ONDERZOEK ZOU WEL EENS GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN VOOR KNOL EN WESTERHOFF
Korpschef Akerboom moet opstappen na poging chantage De Telegraaf
EXTRA VRIJE DAG VOOR AMBTENAREN OP KOSTEN VAN DE BURGERS IS A-SOCIAAL
SCHAF DIE KONINKLIJKE ONDERSCHEINDINGEN AF
Politie en Justitie moeten gemaakte fouten bij inval in home 'Vak P' toegeven
TWEEDE BESTUURSCRISIS DINKELLAND DREIGT
GEMEENTERAAD DINKELLAND IS A-SOCIAAL
STATEN VAN OVERIJSSEL MOETEN MEER HUN TANDEN LATEN ZIEN
OPTREDEN POLITIE IN GROLSCH VESTE VERGT NADER ONDERZOEK
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column