Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
COLUMN
STATEN VAN OVERIJSSEL MOETEN MEER HUN TANDEN LATEN ZIEN
Geschreven op: 10 april 2017

We hebben tot 2017 moeten wachten totdat Provinciale Staten van Overijssel eindelijk eens het lef hebben om het door het CDA en de VVD al jaren gedomineerde college van Gedeputeerde Staten terug te fluiten.

De jaknikkers worden aanstaande woensdag eindelijk eens wakker, want dan gaat een al jaren door de Overijsselaars gekoesterde wens - het toestaan van permanente bewoning van vakantiehuizen - in vervulling.

Het wordt echt eens tijd dat er daadwerkelijk naar de burgers wordt geluisterd.

Tsjonge, wat heeft dat veel bloed, zweet en tranen gekost. Eigenaren van vakantiehuizen en gemeenten hebben jarenlang het provinciehuis in Zwolle plat gelopen.

VVD-gedeputeerde Van Haaf had niet eens het fatsoen om netjes te reageren. Om er maar vanaf te zijn kregen de bezwaarmakers allemaal hetzelfde nietszeggende antwoord. Dit heeft veel kwaad bloed gezet. Dat noemen ze minachting van burgers!

Van Haaf kan niet anders dan daar woensdag in het openbaar haar excuses voor aan te bieden.

Voor zover zij niet daartoe bereid is, zullen de woordvoerders van de fracties haar daar wel toe dwingen.

Niets is storender dan dat burgers niet serieus worden genomen.

Door gebrek aan visie en pure behoudzucht is de noodzakelijke legalisering jarenlang tegen gehouden. Dit wanbeleid heeft tot mensonterende toestanden geleid.

Bewoners van de vakantiehuisjes - doorgaans oudere mensen - krijgen geen hypotheek en geen WMO-vergunning om hun woning aan te passen. Daardoor kunnen ze daar niet langer blijven wonen.

Een betaalbaar alternatief is er vaak niet. Zij zijn de dupe van deze ambtelijke en bestuurlijke bureaucratie.

Voortschrijdend inzicht en gewijzigde omstandigheden hadden allang tot het schrappen van het verbod op permanente bewoning moeten leiden, maar iedere keer hielden de VVD en het CDA - de partijen die al jaren de dienst uitmaken in Overijssel - de boot af.

Nu is er op initiatief van Fred Kerkhof van 50 Plus sprake van een politieke doorbraak. De VVD is door de pomp. Een pijnlijk gezichtsverlies voor VVD-gedeputeerde Van Haaf, die door haar eigen partijgenoten in de kou wordt gezet. Medelijden is niet op zijn plaats, want dit heeft zij zelf over haar afgeroepen.

Van Haaf wil niet luisteren en wijst voorstellen van de hand zonder daar inhoudelijke argumenten voor te geven. Zij is een uitermate zwakke bestuurder die alleen haar oren laat hangen naar de ambtenaren.

Niet de ambtenaren, maar de Staten maken in Overijssel de dienst uit. Het is dan ook om die reden een goede zaak dat de Staten GS dwingen om de wens van de bevolking te honoreren.

Dit gebeurt veel te weinig. De Staten moeten veel meer beleidsbepalend zijn en desnoods GS dwingen om te doen wat er gedaan moet worden.

De provincie heeft niet voor niets een slechte naam bij de burgers. Het wordt als een overbodige, geldverslindende en bureaucratische bestuurslaag gezien, die niet wil luisteren en alleen zorgt voor de eigen werkgelegenheid. Het is niet voor niets dat de opkomst bij provinciale statenverkiezingen bedroevend laag is.

Zeker als burgers merken dat de provincie niet wil luisteren dan rest hen niets anders dan bezwaarschriften in te dienen, rechtszaken aan te spannen en beroep te doen op PS. Dat laatste loopt vrijwel altijd spaak, omdat GS geen strobreed in de weg wordt gelegd.

PS doorbreken het ja knikken door woensdag te besluiten om permanente bewoning van vakantiehuizen in Overijssel toe te staan. Gefeliciteerd! Het is nu zaak dat dit veel vaker gaat gebeuren, want Provinciale Staten hebben een controlerende taak en een dualistische verantwoordelijkheid. De burgers hebben er recht op dat de taken goed worden uitgevoerd.

 

 OVERIG NIEUWS
Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
DE ARROGANTIE DRUIPT ER VANAF BIJ D66-VOORMAN PECHTOLD
ANGST REGEERT IN DINKELLAND DOOR CHANTAGEPRAKTIJKEN 'NOABERKRACHT'
PvdA-STER KARIN MULDERS BEDRIJFT POLITIEK VIA FACEBOOK VANAF IBIZA
DE WYLLANDRIE IS SPECULATIEOBJECT VAN LOUCHE ZAKENLIEDEN GEWORDEN
FEYENOORD DREIGT DE KAMPIOEN VAN DE ARMOEDE TE WORDEN
ONDERZOEK ZOU WEL EENS GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN VOOR KNOL EN WESTERHOFF
Korpschef Akerboom moet opstappen na poging chantage De Telegraaf
EXTRA VRIJE DAG VOOR AMBTENAREN OP KOSTEN VAN DE BURGERS IS A-SOCIAAL
SCHAF DIE KONINKLIJKE ONDERSCHEINDINGEN AF
Politie en Justitie moeten gemaakte fouten bij inval in home 'Vak P' toegeven
TWEEDE BESTUURSCRISIS DINKELLAND DREIGT
GEMEENTERAAD DINKELLAND IS A-SOCIAAL
STATEN VAN OVERIJSSEL MOETEN MEER HUN TANDEN LATEN ZIEN
OPTREDEN POLITIE IN GROLSCH VESTE VERGT NADER ONDERZOEK
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column