Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
COLUMN
GEMEENTERAAD DINKELLAND IS A-SOCIAAL
Geschreven op: 12 april 2017

De gemeenteraad van Dinkelland en in het bijzonder de zich 'lokaal sociaal' noemende PvdA-fractie moeten zich schamen dat er niets wordt gedaan aan de wantoestanden bij de gemeentelijke sociale dienst.

Door een ontkennende, passieve opstelling is er een a-sociale situatie ontstaan die deze week escaleerde in een inspraakreactie van klokkenluider mevrouw Mundt in de openbare vergadering van de algemene raadscommissie die er niet om loog.

Mundt onthulde dat zij keihard wordt tegen gewerkt door ambtenaren van Almelo die voor Dinkelland in het kader van een overeenkomst de sociale zaken behartigen. Zij wordt aan alle kanten tegen gewerkt, terwijl zij alleen maar voor de belangen van de uitkeringsgerechtigden in zijn algemeenheid op komt.

Wie dat doet is alleen maar lastig  en moet monddood worden verklaard, is het credo bij de gemeentelijke sociale dienst.

Mundt hoeft alleen maar haar naam te noemen of het telefoongesprek wordt gewoon abrupt beéindigd. Langskomen om het uit te praten kan niet, want de ambtenaren houden geen spreekuur. Alles moet telefonisch of via de e-mail worden geregeld.

Pogingen van Mundt om tot een goede cliéntenparticipatie te komen stuiten steeds op verzet, want de ambtenaren hebben geen behoefte om naar ontevreden cliënten te luisteren. Zij hebben de wijsheid in pacht en als er toch wordt gezeurd dan wordt er gewoon op de uitkering gekort.

Dat deze asociale situatie heeft kunnen ontstaan heeft alles te maken met het feit dat de fracties in de gemeenteraad hebben zitten slapen. Het begon al enkele jaren geleden toen bleek dat door onderbezetting de werkvoorraden (de beoordeling van aanvragen voor vooral bijstandsuitkeringen) dermate waren opgelopen dat mensen maanden moesten wachten op de toekenning van een uitkering.

Hoewel de raadsleden daarover meerdere signalen kregen, is daar niets mee gedaan. Twente@ctueel sliep niet en onthulde het bestaan van de grote puinhoop. Op deze site wordt gemeld dat de gemeente meer dan een half miljoen euro moest investeren om via het aantrekken van externe ondersteuners de achterstanden weg te werken.

Ook toen bleef de gemeenteraad passief. Een beetje volksvertegenwoordiger agendeert deze kwestie of stelt schriftelijke vragen met als doel duidelijkheid te krijgen en maatregelen te eisen. Het bleef stil in de Dinkellandse politiek, want de wethouder moest in het zadel worden gehouden.

Het werd nog erger. Toen de achterstanden waren weggewerkt kwam de vraag op tafel of de gemeente Dinkelland de zorg voor zwakkeren in eigen beheer blijft doen of moet gaan uitbesteden. In plaats van dat daar in de raad een discussie over plaatsvond, werden de raadsleden gewoon gepasseerd.

B. en W. besloten buiten de raad om om deze taak te delegeren aan de sociale dienst van Almelo. Je zou denken dat de gemeenteraad op haar achterste benen stond en had geeist dat deze kwestie alsnog aan de orde zou komen. Vergeet het maar, de raad bleef passief.

Het gevolg is wel dat er geen politieke keuzes zijn gemaakt over het sociale gezicht van de gemeente. Ambtenaren hebben daardoor vrijspel. Zij kunnen bepalen welke verzoeken wel of niet worden gehonoreerd, zonder dat dit wordt getoetst aan beleid dat door de raad is goedgekeurd.

Een bizarre en vooral asociale situatie.

Het is geen wonder dat uitkeringsgerechtigden in verzet komen over de slechte toegankelijkheid van sociale voorzieningen. Mevrrouw Mundt vertolkt die onvrede, maar wordt als een hond behandeld door de sociale dienst.

Zij vertelde haar verhaal aan de leden van de raadscommissie algemene zaken. De politieke slappelingen moeten zich schamen dat ze het zo ver hebben laten komen. 

In plaats van alsnog hun verantwoordelijkheid te nemen kwamen de commissieleden niet verder dan een verzoek aan verantwoordelijk wethouder Ilse Duursma om er voor te zorgen dat een accountmanager nog eens met mevrouw Mundt gaat praten.

PvdA-raadscommissielid Karin Mulders pleitte daarvoor. Daarmee gaat deze politieke sukkel volledig voorbij aan wat er moet gebeuren: de gemeenteraad moet een visie gaan formuleren en concreet gaan bepalen hoe dat beleid er uit moet gaan zien. Hoeveel geld wordt er voor  sociale zaken uit getrokken en wat wordt er wel of niet vergoed? Al deze kwesties die in iedere normale gemeente allang geregeld zijn, moeten in Dinkelland anno 2017 nog aan de orde komen.

De problemen los je niet op door een klokkenluider naar een ambtenaar te verwijzen die klagende cliënten alleen maar met een kluitje in het riet hebben gestuurd en zelfs zwaar hebben gedupeerd.  

Hier treft vooral de PvdA-fractie blaam. De sociaal democraten hadden gezien hun achtergronden en beginselprogramma hier een halszaak van moeten maken, maar Cel Severiijn en Karin Mulders lieten de uitkeringsgerechtigden in de kou staan.

De PvdA is recent al keihard afgestraft, maar dat zal volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Dinkelland ook gebeuren, want de sociaal zwakkeren voelen zich in de steek gelaten door de salon socialisten die alleen voor hun eigen belangen op komen.

,,Ik heb een arm om haar heen geslagen,' zegt Severijn als we hem vragen waarom de PvdA passief is gebleven. Hij wordt vervolgens boos en gooit evenals die asociale ambtenaren de hoorn op de haak.

De waarheid kan har over komen, maar het moet wel gezegd kunnen worden. LOKAAL SOCIAAL!  Deze slogan van de PvdA in Dinkelland  kan zo de prullenbak in. Ook de andere fracties treffen blaam.

Zij hebben er niets aan gedaan om de wantoestanden bij de sociale dienst te voorkomen. Nu de ellende aan het licht komt wordt er nog niets gedaan. De Dinkellandse raad is schuldig aan deze a-sociale toestanden waar zwakke mensen aan de onderkant van de samenleving de dupe van worden.

Mevrouw Mundt is teneinde raad en heeft inmiddels besloten een beroep te doen op Koning Willem Alexander. Hij kan op zijn beurt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit laten zoeken wat er bij de sociale dienst aan de hand is.

De gang naar de Nationale Ombudsman staat ook open, want de gemeenteraad blijft slapen en weigert de kwestie op te pakken.

Dit is een reden te meer om Dinkelland op te heffen, want een gemeente die niet eens in staat is een goed sociaal beleid te voeren heeft geen bestaansrecht meer.

En wat doet waarnemend burgemeester Ineke Bakker. Als 'burgermoeder' had zij in actie moeten komen, zeker nu blijkt dat burgers in de knel komen. Nee hoor, zij blijft op de winkel passen zonder iets te doen.  

 

 OVERIG NIEUWS
Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
DE ARROGANTIE DRUIPT ER VANAF BIJ D66-VOORMAN PECHTOLD
ANGST REGEERT IN DINKELLAND DOOR CHANTAGEPRAKTIJKEN 'NOABERKRACHT'
PvdA-STER KARIN MULDERS BEDRIJFT POLITIEK VIA FACEBOOK VANAF IBIZA
DE WYLLANDRIE IS SPECULATIEOBJECT VAN LOUCHE ZAKENLIEDEN GEWORDEN
FEYENOORD DREIGT DE KAMPIOEN VAN DE ARMOEDE TE WORDEN
ONDERZOEK ZOU WEL EENS GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN VOOR KNOL EN WESTERHOFF
Korpschef Akerboom moet opstappen na poging chantage De Telegraaf
EXTRA VRIJE DAG VOOR AMBTENAREN OP KOSTEN VAN DE BURGERS IS A-SOCIAAL
SCHAF DIE KONINKLIJKE ONDERSCHEINDINGEN AF
Politie en Justitie moeten gemaakte fouten bij inval in home 'Vak P' toegeven
TWEEDE BESTUURSCRISIS DINKELLAND DREIGT
GEMEENTERAAD DINKELLAND IS A-SOCIAAL
STATEN VAN OVERIJSSEL MOETEN MEER HUN TANDEN LATEN ZIEN
OPTREDEN POLITIE IN GROLSCH VESTE VERGT NADER ONDERZOEK
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column