Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
COLUMN
Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
Geschreven op: 22 mei 2017

De huis-aan-huis verspreiding van 3.000 ansichtkaarten in Denekamp door de PvdA mag niet als een partijpolitieke aangelegenheid worden beschouwd en het is ook niet bedoeld om daarmee zieltjes te winnen.

Wie gelooft dat? Alleen Karin Mulders, die alleen maar praat als een kip zonder kop.

Haar uitspraak ''Wij willen hier absoluut  geen partijpolitieke aangelegenheid van maken' kan zondermeer als gotspe - brutaliteit - van het jaar worden aangemerkt.

Als deze actie geen PvdA-activiteit zou zijn, waarom doet Mulders cs dit niet als privépersoon. Gewoon die 3.000 kaarten uit eigen zak betalen, maar de rekening daarvan gaat wel degelijk naar de PvdA Dinkelland.

Dat Mulders onzin spreekt blijkt wel uit het feit dat de aanleiding voor de PvdA-actie is de discussies die er in de raad- en commissievergadering gevoerd zijn over de onroerendgoednota, de perspectievennota en het ontwerp bestemmingsplan Meester Mulderstraat 34 (Aveskamp).

In al die discussies heeft de PvdA het onderspit gedolven. Het raadslid Cel Severijn was toen onzichtbaar als het ging om het indienen van een alternatief plan.

Wie tegen de sloop van boerderij Aveskamp en bouw van huizen op de vrijkomende plek is, moet met een alternatief op de proppen komen. Severijn liet deze uitgelezen kans aan zich voorbij gaan.

De overgrote meerderheid van de raad besloot om tot sloop over te gaan. De PvdA wil zich niet neer leggen bij een democratisch besluit.

Nu wordt geprobeerd om de burgers te bewegen tot het massaal indienen van bezwaarschriften. Het is volkomen belachelijk dat een politieke partij deze oproep doet, want het is niet de taak van een fractie om op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

En om hier geen verantwoordelijkheid voor te hoeven dragen wordt er gesuggereerd dat dit geen partijpolitieke aangelegenheid is. Wat laf! De PvdA zit hier wel degelijk achter en wil hier wel degelijk mee scoren.

Als politieke partij moet je daarvoor de gemeenteraad als podium gebruiken. Daar vindt de besluitvorming plaats en dat is ook de plek waar fracties met hun voorstellen terecht kunnen.

PvdA Dinkelland heeft in de gemeenteraad bakzeil gehaald en probeert nu via een buitenparlementaire actie haar gelijk te halen. De sociaal democraten houden er kennelijk al rekening mee dat ze in maart aanstaande tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dat ene zeteltje verliezen en als actiegroepje, buiten de politiek om, actief moeten zijn.

Met weemoed zal de PvdA Dinkelland nog terug denken aan de tijd dat de partij drie zetels in de raad had. Door niet naar de burgers te luisteren is daar nog maar één zeteltje van over.

De zich 'lokaal sociaal' noemende partij heeft Dinkellanders aan de onderkant van de samenleving in de steek gelaten door stelselmatig te weigeren de a-sociale toestanden bij de sociale dienst aan de kaak te stellen.

Mevrouw Mundt, die zich het lot van de bijstandsgerechtigden aantrekt door de misstanden aan de kaak te stellen, werd door de PvdA in de steek gelaten. De PvdA is de PvdA niet meer.

Dat hebben de kiezers op 15 maart jongstleden overduidelijk laten weten door de PvdA maar liefst 20 van de 29 zetels af te nemen!

Een debacle dreigt ook bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit onheil voorkom je niet door actie te voeren en dan vervolgens heel huichelachtig te zeggen dat de PvdA hier geen (partij)politiek mee bedrijft.

Een politieke partij bedrijft per definitie politiek. En als dat niet zo is, dan kan de PvdA Dinkelland zich maar beter opheffen. Voor zover het handje vol aan leden dat niet doet, dan zullen de kiezers dat wel doen in maart aanstaande.

Een partij die actie voert maar daar geen politieke bedoelingen mee heeft kan inderdaad beter verder gaan als actiegroepje, want dan heb je niets te zoeken in de gemeenteraad.  

 OVERIG NIEUWS
Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
DE ARROGANTIE DRUIPT ER VANAF BIJ D66-VOORMAN PECHTOLD
ANGST REGEERT IN DINKELLAND DOOR CHANTAGEPRAKTIJKEN 'NOABERKRACHT'
PvdA-STER KARIN MULDERS BEDRIJFT POLITIEK VIA FACEBOOK VANAF IBIZA
DE WYLLANDRIE IS SPECULATIEOBJECT VAN LOUCHE ZAKENLIEDEN GEWORDEN
FEYENOORD DREIGT DE KAMPIOEN VAN DE ARMOEDE TE WORDEN
ONDERZOEK ZOU WEL EENS GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN VOOR KNOL EN WESTERHOFF
Korpschef Akerboom moet opstappen na poging chantage De Telegraaf
EXTRA VRIJE DAG VOOR AMBTENAREN OP KOSTEN VAN DE BURGERS IS A-SOCIAAL
SCHAF DIE KONINKLIJKE ONDERSCHEINDINGEN AF
Politie en Justitie moeten gemaakte fouten bij inval in home 'Vak P' toegeven
TWEEDE BESTUURSCRISIS DINKELLAND DREIGT
GEMEENTERAAD DINKELLAND IS A-SOCIAAL
STATEN VAN OVERIJSSEL MOETEN MEER HUN TANDEN LATEN ZIEN
OPTREDEN POLITIE IN GROLSCH VESTE VERGT NADER ONDERZOEK
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column