Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
MORGEN
PvdA DINKELLAND BLIJFT ROEPENDE IN WOESTIJN
Geschreven op: 19 april 2017

Gemeenteraadslid Cel Severijn confronteert andere fracties te laat met amendementen, moties en voorstellen

ANALYSE door René Leget DENEKAMP - Het Dinkellandse PvdA-gemeenteraadslid Cel Severijn blijft een roepende in de woestijn als hij de andere fracties vlak voor de raadsvergadering blijft verrassen met voorstellen, moties en amendementen die hij veel eerder in de week had moeten leggen.

Het gevolg daarvan is dat hij geen enkele steun krijgt, omdat de fracties niet in staat zijn geweest om zich daarover intern te beraden.

Het frustrerende daarvan is dat vrijwel alle moties van Severijn om puur procedurele redenen geen schijn van kans maken, hoe sympathiek zijn voorstellen ook zijn.

Kennelijk realiseert de sociaaldemocraat zich onvoldoende dat hij als eenmansfractie alleen voldoende steun krijgt als hij zijn voorstellen VROEGTIJDIG in de week legt. Alleen op die manier kan hij voldoende steun verwerven.

Een gemiste kans zeker nu de PvdA in de hoek zit waar de klappen vallen. Na de gevoelige dreun die de kiezers op 15 maart aan de sociaal democraten uitdeelden, wil de PvdA volgend jaar een goede uitslag scoren bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Doordat Severijn vrijwel niets heeft bereikt is het zeer de vraag of de PvdA in Dinkelland wel de kiesdrempel haalt.

Dit laatste komt niet alleen door een slechte voorbereiding van raadsvergaderingen. De PvdA luistert ook niet of onvoldoende naar het volk.

Mensen aan de onderkant van de samenleving die een beroep doen op de PvdA krijgen nul op het request. Om die reden haken de kiezers massaal af en gaan op andere partijen stemmen.

De PvdA in Dinkelland is het verlies van twee zetels - van 3 naar 1 - nooit te boven gekomen. Toen de partij nog met het CDA in het college zat hadden de sociaal democraten geen boodschap aan de kritiek van de duizenden mensen die op het NIcolaasplein te hoop liepen tegen het vertrek van de populaire burgemeester Frans Willeme.

De kiezers hebben het CDA en de PvdA daarvoor afgestraft. Het CDA is inmiddels weer helemaal terug in het centrum van de macht, maar de PvdA moet het nog steeds met maar één raadslid stellen.

Als je in een dergelijke positie verkeert dan komt het er juist op aan dat je op tijd steun verwerft voor je voorstellen. Doordat Severijn daarmee steeds te laat komt krijgt hij steevast te horen dat de fracties niet in de gelegenheid zijn geweest om zich over zijn voorstellen te beraden.

Severijn doet er met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen verstandig aan om zich voortaan beter op raadsdebatten voor te bereiden door voorstellen op tijd in te dienen. Als hij geen tijd heeft voor het raadswerk stop er dan mee, want op deze manier blijven doormodderen heeft geen enkele zin.

Hij zou er ook voor kunnen kiezen om de raadscommissieleden meer in te schakelen. Hoewel de PvdA maar een eenmansfractie is, is de partij in raadscommissievergaderingen zelfs met drie mensen vertegenwoordigd. Die stellen vaak de meest domme vragen. Laten zij zich eens bezighouden met het op tijd lanceren van goede voorstellen die de steun krijgen van een meerderheid in de raad.

De kwaliteit van de inbreng is niet afhankelijk van het aantal mensen die de PvdA afvaardigt in raadscommissievergaderingen. Je krijgt pas de handen op elkaar als je op tijd met goede voorstellen komt.

Zolang dat niet gebeurt krijgt de PvdA in Dinkelland niets voor elkaar en dreigt de partij na de komende verkiezingen niet meer terug te komen in de raad. Misschien is dat maar goed ook, want de burgers hebben niets aan politiek amateurisme.

 OVERIG NIEUWS
HOOGLERAREN BEPLEITEN INVOERING KILOMETERHEFFING
GROTE ONRUST IN OOTMARSUMSE WIJK STOBBENKAMP OVER KOMST 40 METER HOGE ZENDMAST
JARIGE KONING GAF TV-INTERVIEW
CDA KOMT MET BREDE AANPAK VAN DE 'STILLE ARMOEDE' IN DINKELLAND
PvdA DINKELLAND BLIJFT ROEPENDE IN WOESTIJN
OLDENZAALSE D66-FRACTIE DREIGT DOOR VERDEELDHEID UITEEN TE VALLEN
TOPDRUKTE IN DINKELLAND DOOR RUN TOERISTEN OP PAASGEBRUIKEN
PVV-ERS VAN AALST EN MULDER VERLATEN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL
VVD-GEDEPUTEERDE VAN HAAF HAALT VANDAAG BAKZEIL
MISSTANDEN BIJ SOCIALE DIENST DINKELLAND
JUMBO IS DE GOEDKOOPSTE SUPERMARKT
'CDA GAAT NIET VOOR WINST OP KORTE TERMIJN
BURGERBELANG ENSCHEDE EIST OPHELDERING OVER 'RISICOVOLLE OPTREDEN POLITIE'
IRRITATIE OVER TE VEEL RECTIFICATIES DOOR COMMUNICATIEADVISEURS DINKELLAND
D66 DINKELLAND EIST OPHELDERING OVER NIET KUNNEN TRACEREN 112-MELDER DOOR MELDKAMER
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column