Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
ONDERNEMEND
HUIS-AAN-HUIS OPROEP PvdA VOOR BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID VALT VERKEERD IN DENEKAMP
Geschreven op: 20 mei 2017

Sociaal democraten voeren actie voor behoud boerderij zonder zelf in de raad een plan te hebben ingediend

door René Leget DENEKAMP - In Denekamp bestaat veel onvrede over de oproep van de PvdA aan de burgers om uit onvrede tegen de sloop van de al jaren leegstaande, zwaar verpauperde boerderij aan de Meester Mulderstraat om massaal bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan in te dienen.

De animo om daar aan mee te doen is niet groot, want de meeste Denekampers vinden dat de PvdA geen recht van spreken heeft omdat:

@ de overgrote meerderheid in de gemeenteraad akkoord is gegaan met de sloop van de boerderij en de bouw van vier woningen op het terrein dat daardoor vrij komt;

@ de PvdA-fractie niet de moeite heeft genomen om een alternatief plan in te dienen dat gericht op het behoud van de boerderij zodat dit gebouw dienst kan gaan doen als kinderboerderij annex theehuis;

@ de gemeenteraad de nota gemeentelijk vastgoed heeft vastgesteld op grond waarvan de sloop van de boerderij en de bouw van woningen is goedgekeurd;

@ er vanuit de bevolking geen initiatief is genomen dat gericht is op realisatie van een kinderboerderij, laat staan dat daarvoor voldoende animo bestaat en het benodigde geld - geschat wordt dat daarvoor 700.000 euro beschikbaar moet komen - beschikbaar is;

@ de meerderheid van de gemeenteraad bij de behandeling van de perspectievennota heeft besloten dat er geen geld wordt uitgetrokken voor realisatie van een kinderboerderij

Op grond daarvan trekt de PvdA aan een dood paard. De draagvlak onder de bevolking is niet aanwezig, de vereiste politieke meerderheid is er niet en de gemeenteraad wil daarvoor geen geld uittrekken.

Het wordt de PvdA zeer kwalijk genomen dat de fractie van deze partij zich niet bij een democratisch besluit neer legt en louter om te pesten de burgers oproept om bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan, dat de bouw van woningen mogelijk moet maken, in te dienen. Dit leidt alleen maar tot kostenverhogingen en vertraging, want de sloop van Aveskamp en ook de uiteindelijke bouw van de woningen wordt daarmee niet voorkomen.

Het is in de politiek tamelijk ongebruikelijk dat een partij geen alternatief plan indient in de gemeenteraad en puur uit onvrede dat een democratisch meerderheid geen kinderboerderi wil oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid

De actie van de PvdA is een verkiezingsstunt in de hoop dat de sociaal democraten in maart aanstaande bij de gemeenteraadsverkiezingen de kiesdrempel nipt halen en niet van het politieke toneel in Dinkelland verdwijnen. Aangezien de PvdA er slecht voor staat - in maart verloor de partij 20 zetels in de Tweede Kamer - is de kans groot dat verval ook op lokaal niveau doorzet.

In het PvdA-pamflet dat ter ondertekening wordt aangeboden is te lezen: ,,Het college van B & W stelt voor om boerderij Aveskamp te slopen en snelle winst te maken met verkoop van de grond. Dit voorstel vind ik ongepast in deze mooie, groene omgeving. Cultuur en historie moeten worden bewaard, er is al veel te veel gesloopt in Denekamp. Ik maak daarom bezwaar tegen het ontwerp-bestemmingsplan Meester Mulderstraat 34, Aveskamp''.OVERIG NIEUWS
HUIS-AAN-HUIS OPROEP PvdA VOOR BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID VALT VERKEERD IN DENEKAMP
'DE OASE' WINT BOERDERIJ PROVINCIE OVERIJSSEL
UITSLUITING PVV BREEKT DE POLITIEK NU OP
KWESTIE RSC KOMT IN STROOMVERSNELLING DOOR PUBLICATIES OP TWENTE@CTUEEL
'CHANTAGEPRAKTIJKEN BIJ DE GEMEENTE DINKELLAND'
PERMANENTE BEWONING IN 'DE WYLLANDRIE' IS UIT DEN BOZE
BOERENPROTEST TEGEN VERBOD OP SCHEUREN VAN GRASLAND
OOTMARSUM VREEST MASSALE INVASIE POOLSE WERKNEMERS NA VERKOOP WYLLANDRIE
OVERIJSSELSE COMMISSARIS OPVALLEND KRITISCH OVER PROFIELSCHETS BURGEMEESTER DINKELLAND
ANGST VOOR LANGDURIGE LEEGSTAND GEBOUW 'DE WYLLANDRIE'
BROKKENPILOOT ANITA TEN DAM MAG GEEN VOORZITTER VAN DE VERTROUWENSCOMMISSIE WORDEN
PVV EIST OPENBAARHEID CRIMINALITEITSCIJFERS OVER ASIELZOEKERS IN OVERIJSSEL
PROVINCIE OVERIJSSEL LAAT BURGERS NIET MEEPROFITEREN VAN MILJOENEN-MEEVALLER
'SLUIZEN BIJ DELDEN EN HENGELO ZIJN KNELPUNTEN'
GROTE ONRUST IN OOTMARSUMSE WIJK STOBBENKAMP OVER KOMST 40 METER HOGE ZENDMAST
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column