Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
POLITIEK
OVERIJSSELSE STATEN VERDEELD OVER BENOEMING GELDERSE KANDIDAAT GEDEPUTEERDE TRAAG
Geschreven op: 12 april 2017

Voordracht van D66 krijgt vandaag geen unanieme steun omdat zij in het Gelderse Apeldoorn woont

EXCLUSIEF door René Leget ZWOLLE/TWENTE/APELDOORN - In de Overijsselse politiek wordt er rekening mee gehouden dat Provinciale Staten morgen niet unaniem akkoord gaan met de benoeming van Annemiek Traag tot gedeputeerde. Enkele statenleden zullen tegen haar voordracht stemmen, omdat zij niet in Overijssel woont.

In het debat zal D66-fractievoorzitter Margreet Overmeen het verwijt krijgen dat zij er niet in geslaagd is om een capabele partijgenoot uit Overijssel te vinden. Het is te verwachten dat de democrate zich niet uit de tent laat lokken door daar niet op te reageren.

Hoewel de wet voorschrijft dat een gedeputeerde moet wonen in de provincie waar hij of zij voor werkt. kan er door de Staten ontheffing worden verleend voor dit zogeheten 'vereiste van ingezetenschap'. ,,Provinciale staten kunnen voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd,'' zo is in de Provinciewet geregeld.

Ondanks dat er dispensatie kan worden verleend, zullen enkele statenleden toch tegen haar benoeming stemmen.

Het wordt voor Traag als een 'valse start' beschouwd dat zij naar verwachting niet het unanieme vertrouwen krijgt van de Staten. D66 heeft dat over zichzelf afgeroepen door niet met een Overijsselse kandidaat te komen. Voor iedere bestuurder is het van belang dat er 100 procent vertrouwen is.Door gebrek aan capabele Overijsselse bestuurders krijgt Traag woensdag niet het volledige vertrouwen.

De coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie hebben er geen enkel probleem mee dat Traag in het Gelderse Apeldoorn woont. ,,Het gaat er om dat zij capabel is. Uit haar cv is op te maken dat zij veel en langdurige ervaring heeft als bestuurder. Daar gaat het om. Daarbij is het niet van belang waar iemand woont. Traag woont dichter bij Zwolle dan Commissaris Bijleveld die in Goor woonachtig is'', zegt een statenlid die anoniem wil blijven.

De oppositiepartijen vinden het ook van belang dat alsnog duidelijk wordt wat de precieze reden is van het opstappen van Traag's voorganger Erik Lievers. Nadat hij in januari zijn ontslag had ingediend is er nooit een debat over zijn plotselinge vertrek gevoerd. De coalitiepartijen hadden daar geen behoefte aan, maar de oppositie heeft ook geen initiatief daartoe genomen.

Om te voorkomen dat Traag hetzelfde lot beschoren is, is er in de Staten wel behoefte aan duidelijkheid. ,,Traag neemt de portefeuille van Lievers over, inclusief de conflicten die er zijn geweest binnen het college en de coalitie. Het is van groot belang dat dit wordt opgelost om te voorkomen dat Traag ook wordt geslachtofferd door het CDA''.

Lievers wil desgevraagd geen toelichting geven op de werkelijke reden van zijn vertrek. De leden van D66 krijgen zaterdag op de ledenvergadering in Bathmen de kans om daar opheldering over te eisen. Dat is echter mosterd na de maaltijd, want dan is de benoeming van Traag al een feit.

Een ruime meerderheid zal woensdag voor de benoeming van Traag tot gedeputeerde stemmen. In dezelfde vergadering zullen de Staten dispensatie verlenen voor de verplichting dat de gedeputeerde in Overijssel woonachtig behoort te zijn.

De soepelheid die kan worden betracht voor gedeputeerden die van buiten de provincie komen, geldt niet voor statenleden, want Lia van Dijk Partij voor de Dieren) moet woensdag afscheid nemen omdat zij inmiddels is verhuisd naar Wezep, een kern van het Gelderse Oldebroek op nauwelijks 5 kilometer afstand van Overijssel. 

 OVERIG NIEUWS
PLEIDOOI VOOR 'AVONDKLOK' VOOR ASIELZOEKERS IN OVERIJSSEL
TWENTSE FRUITTELER JOS SCHILDERINK IS DE VORST DE BAAS
CRISISSFEER IN DINKELLANDSE GEMEENTERAAD
RAAD DINKELLAND IS GEZWIJG WETHOUDER DUURSMA OVER TEKORTEN SOCIAAL DOMEIN MEER DAN ZAT
TUSSENBAAN MOET WERKNEMERS SCHOLING EN ZICHT OP VASTE BAAN BIEDEN
KLEINE, MAAR DAPPERE LIA VAN DIJK VERLAAT DE STATEN VAN OVERIJSSEL
OVERIJSSELSE STATEN VERDEELD OVER BENOEMING GELDERSE KANDIDAAT GEDEPUTEERDE TRAAG
HERBENOEMING ZWOLSE BURGEMEESTER MEIJER OMSTREDEN
VAK P IN GROLSCH VESTE ONTRUIMD TIJDENS WEDSTRIJD FC TWENTE - PSV
BURGEMEESTER DREIGT SUPPORTERSHOME FC TWENTE WEGENS DRUGSHANDEL EN ONDERMIJNING TE SLUITEN
WETHOUDER STEGGINK NEGEERT KRITIEK RAADSFRACTIES OP AANDELENVERKOOP
HULPVERLENING BIJ SPOEDMELDINGEN LOOPT IN TWENTE ONNODIGE VERTRAGING OP
MAN GEGIJZELD EN DAARNA ZWAAR MISHANDELD IN ENSCHEDE
VAN VELDHUIZEN BINDT STRIJD AAN TEGEN DRUGSHANDELAREN
'SNELLERE VERLAGING VAN DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK'
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column