Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
POLITIEK
RAAD DINKELLAND IS GEZWIJG WETHOUDER DUURSMA OVER TEKORTEN SOCIAAL DOMEIN MEER DAN ZAT
Geschreven op: 18 april 2017

Christen-democrate moet vanavond in de raadsvergadering met de billen bloot

EXCLUSIEF door René Leget DENEKAMP/TWENTE - Dinkelland is opnieuw in opspraak omdat het vergeleken met andere gemeenten geen duidelijkheid verschaft over de forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De onvrede daarover is inmiddels zo hoog opgelopen dat de politiek verantwoordeliike wethouder Ilse Duursma (CDA) na drie keer de boot te hebben afgehouden vanavond in de raadsvergadering openheid van zaken moet verstrekken.

Duursma lapt de informatieplicht aan de raad aan haar laars door steeds maar te suggereren dat de cijfers er nog niet zijn. Ook wil zij niet vertellen wanneer de informatie wel beschikbaar komt. Daardoor komt de controlerende taak van de raad niet uit de verf, want door gebrek aan gegevens kunnen er geen debatten worden gevoerd.

De Dinkellandse CDA-wethouder is in opspraak gekomen doordat zij belangrijke informatie over tekorten voor uitgaven in het Sociaal Domein niet op tijd aan de gemeenteraad verstrekt, waardoor de controlerende taak van de politiek in het gedrang komt. Zij zal haar zonnebril af moeten zetten en openheid van zaken moeten geven, zodat zij de gemeenteraadsleden weer recht in de ogen kan kijken Archieffoto Twente@ctueel/copyright 

Dat Dinkelland op dit gebied uit de pas loopt ten opzichte van andere gemeenten blijkt uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF), dat op verzoek van gemeentekoepel VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) is uitgevoerd.

ACHTERGROND:

Uit de resultaten blijkt dat veel gemeenten de komende jaren forse tekorten verwachten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. In sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen.

Uit het grote aantal gemeenten dat aan het onderzoek heeft deelgenomen -  93 van de 115 deelnemende gemeenten geven aan significante tekorten te verwachten - blijkt dat er wel degelijk openheid van zaken kan worden gegeven. Er wordt dan ook sterk getwijfeld aan de bewering van Duursma dat de cijfers er niet zouden zijn. Ze zijn er wel, maar de wethouder wil ze niet naar buiten brengen om buiten schot te blijven.

Duursma staat er om bekend discussies stelselmatig uit de weg te gaan door belangrijke informatie achter te houden of alleen iets te zeggen als daar expliciet naar wordt gevraagd. De oppositiepartijen Lokaal Dinkelland, D66 en de PvdA zijn deze passieve houding meer dan zat en eisen nu duidelijkheid.

Dat laatste is urgent want het gaat om veel geld. Een aantal gemeenten heeft te maken met tekorten op alle drie de decentralisaties. Het tekort binnen bijvoorbeeld de jeugdzorg kan dan niet worden gecompenseerd met een overschot op bijvoorbeeld de Wmo 2015, stelt AEF in zijn rapport 'Blijvend vernieuwen in het sociaal domein'. 


Er is sprake van een grote spreiding in de omvang van de tekorten, constateert AEF. De meeste gemeenten hebben een tekort van minder dan tien procent. Er komen ook tekorten voor van meer dan twintig procent. Opvallend is volgens AEF dat de tekorten ten opzichte van 2015 en 2016 - ‘jaren waarin een belangrijk deel van de gemeenten nog wel positief uitkwam of een beperkt tekort liet zien’ - in latere jaren zullen toenemen. ‘Een aantal gemeenten waarvan de financiële situatie er nu nog goed uitziet, verwacht dus in de komende jaren te maken te krijgen met aanzienlijke tekorten’, aldus AEF. Gemeenten verwachten de grootste tekorten in 2017. Grotere gemeenten voorzien grotere tekorten dan kleinere gemeenten. 

Oorzaken van de tekorten liggen volgens gemeenten onder meer in negatieve effecten van de verdeelmodellen en knelpunten in de regelgeving, zoals de verplichting om beschut werk te bieden en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin eisen aan de tarieven voor onder meer huishoudelijke hulp worden gesteld. Ook loopt het tempo waarmee de kortingen op de rijksbudgetten worden doorgevoerd niet in de pas met de vernieuwingen die gemeenten willen doorvoeren. De omvang en het tempo van de veranderopgave lijken te hoog te zijn, concludeert AEF. Veel budget zit in de praktijk ‘vast’. Ook de gevolgen van gerechtelijke uitspraken, autonome ontwikkelingen in cliëntaantallen, doorverwijzingen door huisartsen, gecertificeerde instellingen en rechters leiden volgens gemeenten tot tekorten. Het (nog steeds) ontbreken van zicht op het aantal cliënten waarvoor gemeenten verantwoordelijk zouden worden, speelt ook een rol.


Voor gemeenten voor wie het tempo van rijksbezuinigingen en transformatie een te grote opgave dreigt te worden, zou aanvullende ondersteuning moeten komen, adviseert AEF. Dat kan inhoudelijke hulp zijn - zoals hulp bij het vormgeven van beleid, uitvoering en evaluatie -, maar ook financiële hulp, als tijdelijke verlichting van het tekort of een combinatie van beiden.

De VNG gaat met het rijk in gesprek om aanvullende ondersteuning voor gemeenten te organiseren, zo laat de VNG in een reactie op de quick scan weten. ‘Het huidige kabinet moet immers het Sociaal Domein ‘zonder gaten’ overdragen aan het volgende kabinet.’OVERIG NIEUWS
» VRIJAGE TUBBERGEN MET HARDENBERG VALT VERKEERD IN DINKELLANDSE POLITIEK
» VVD WIL BEPALENDE SPELER WORDEN IN HET CENTRUM VAN DE MACHT IN DINKELLAND
» HET IS HELEMAAL NIET VEILIG IN DINKELLAND EN TUBBERGEN
» PECHTOLD VEROORZAAKT SCHEUR IN VVD/CDA/D66-MOTORBLOK
» PVV-LEIDER WILDERS VINDT VASTLOPEN FORMATIE 'ZEER GOED NIEUWS'
» 'TUBANTIA HANDELDE ONZORGVULDIG DOOR PUBLICATIE NAAM BEDRIJF'
» HISTORISCH VERLIES: SPD NIET MEER DE GROOTSTE IN NORDRIJN-WESTFALEN
» GROENLINKS OVERIJSSEL WIL MEEVALLER 66 MILJOEN EURO IN GROENE PROJECTEN INVESTEREN
» STATEN OVERIJSSEL KRITISCH OVER OPPOTTEN TIENTALLEN MILJOENEN EURO'S
» ANKONÉ GEEFT ZICHZELF ONNODIG BLOOT EN IS DAARDOOR ZEER KWETSBAAR
» OLDENZAALS RAADSLID ANKONE (D66) GAAT OP ZOEK NAAR ZICHZELF
» LOKALE PARTIJEN IN ALMELO EN ENSCHEDE SLUITEN ZICH AAN BIJ DE PVV
» MELKVEEHOUDERIJ SUCCESVOL MET VERMINDERING FOSFAATUITSTOOT
» POLITIEK AKKOORD OP KOMST OVER INVOERING VARIABELE WEGENBELASTING
» NEDERLAND VIERT VERJAARDAG VAN DE KONING UITBUNDIG
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column