Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column
POLITIEK
'TUBANTIA HANDELDE ONZORGVULDIG DOOR PUBLICATIE NAAM BEDRIJF'
Geschreven op: 15 mei 2017

Forse kritiek van Raad voor de Journalistiek op hoofdredacteur Martha Riemsma

Van een onzer verslaggevers ENSCHEDE/GEESTEREN - De Raad voor de Journalistiek vindt dat het regionale dagblad Twentsche Courant onzorgvuldig heeft gehandeld door de naam van het bedrijf van een klaagster te publiceren.

De krant heeft in het artikel “Baasje uit Geesteren eist ‘ontvoerde’ dog Baron terug” aandacht besteed aan een rechtszaak waarbij klaagster is betrokken. De krant heeft niet ontoelaatbaar gehandeld door de naam van klaagster te vermelden en een foto van de hond te plaatsen. Wel vindt de Raad dat de krant journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld door de naam en vestigingsplaats van het bedrijf van klaagster te vermelden. De Raad doet de aanbeveling aan De Twentsche Courant Tubantia deze conclusie ruimhartig te publiceren. Dat is inmiddels gebeurd.

Op 20 januari 2017 verscheen op de website van De Twentsche Courant Tubantia een artikel met de kop “Baasje uit Geesteren eist ‘ontvoerde’ dog Baron terug”. De intro van het artikel luidt:
“De Duitse dog Baron (6), die op woensdag 30 november zou zijn ontvoerd uit Geesteren, moet terug naar zijn baasje, […]. Dat eist hij van twee ex-partners in een kort geding voor de Almelose rechtbank.”
Klaagster is een van de bedoelde ex-partners en is in het artikel genoemd. Verder zijn in het artikel de naam en vestigingsplaats van haar bedrijf, een trimsalon, vermeld. Bij het artikel is een foto van de hond geplaatst.

Klaagster maakt er bezwaar tegen dat haar naam in het artikel is vermeld. Bij de rechtszitting heeft zij tegen de verslaggever van de krant gezegd dat zij niet in het bericht genoemd wilde worden. De reden daarvoor is dat zij al enige tijd wordt gestalkt door een ex-vriend. Verder vindt klaagster het onjuist dat ook de naam van haar onderneming is vermeld. Die is in de rechtszaak niet genoemd en is in de kwestie ook niet relevant. Ten slotte maakt klaagster bezwaar tegen de publicatie van de foto van de hond, die waarschijnlijk door de eiser is verstrekt.

De krant voert aan dat de redactie de foto rechtmatig heeft ontvangen van de eigenaar van de hond, tevens de eiser in het kort geding, en mocht gebruiken voor publicatie.
Verder is het redactioneel beleid om bij openbare rechtszaken zoals deze, in beginsel de namen te vermelden van de betrokken partijen. De verslaggever heeft klaagster ook niet toegezegd dat hij haar naam achterwege zou laten. Volgens de krant was het vermelden van de naam van klaagsters bedrijf, gezien het onderwerp van het juridische geschil, relevante achtergrondinformatie.

De gewraakte publicatie gaat over een civielrechtelijke procedure. In het algemeen bestaat geen bezwaar tegen vermelding van de namen van de betrokken partijen in verslagen van een openbare terechtzitting in een dergelijke procedure. Van een dermate zwaarwegend belang aan de zijde van klaagster waardoor van dit uitgangspunt had moeten worden afgeweken, is niet gebleken. Er bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat de krant journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld door de naam van klaagster te vermelden.

De Raad vindt het wel aannemelijk dat klaagster er een zakelijk belang bij had dat de naam en vestigingsplaats van haar bedrijf niet vermeld zouden worden, juist vanwege het onderwerp van het juridische geschil en de impact van de berichtgeving in de regio. Daar staat tegenover dat de krant onvoldoende duidelijk heeft gemaakt, waarom het vermelden van het bedrijf van klaagster journalistiek relevant was. Dit bedrijf was ook niet als partij betrokken in de civiele procedure. Onder deze omstandigheden heeft de krant met de vermelding van die gegevens journalistiek onzorgvuldig gehandeld. 

De Raad doet de aanbeveling aan De Twentsche Courant Tubantia om deze conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Zo vastgesteld door de Raad door mw. mr. J.W. Bockwinkel, voorzitter, mr. I.R.J. Barends, mw. M.J.H. Doomen, mw. M. Stenneke en mw. J.G.T.M. Wartenbergh, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.OVERIG NIEUWS
» VRIJAGE TUBBERGEN MET HARDENBERG VALT VERKEERD IN DINKELLANDSE POLITIEK
» VVD WIL BEPALENDE SPELER WORDEN IN HET CENTRUM VAN DE MACHT IN DINKELLAND
» HET IS HELEMAAL NIET VEILIG IN DINKELLAND EN TUBBERGEN
» PECHTOLD VEROORZAAKT SCHEUR IN VVD/CDA/D66-MOTORBLOK
» PVV-LEIDER WILDERS VINDT VASTLOPEN FORMATIE 'ZEER GOED NIEUWS'
» 'TUBANTIA HANDELDE ONZORGVULDIG DOOR PUBLICATIE NAAM BEDRIJF'
» HISTORISCH VERLIES: SPD NIET MEER DE GROOTSTE IN NORDRIJN-WESTFALEN
» GROENLINKS OVERIJSSEL WIL MEEVALLER 66 MILJOEN EURO IN GROENE PROJECTEN INVESTEREN
» STATEN OVERIJSSEL KRITISCH OVER OPPOTTEN TIENTALLEN MILJOENEN EURO'S
» ANKONÉ GEEFT ZICHZELF ONNODIG BLOOT EN IS DAARDOOR ZEER KWETSBAAR
» OLDENZAALS RAADSLID ANKONE (D66) GAAT OP ZOEK NAAR ZICHZELF
» LOKALE PARTIJEN IN ALMELO EN ENSCHEDE SLUITEN ZICH AAN BIJ DE PVV
» MELKVEEHOUDERIJ SUCCESVOL MET VERMINDERING FOSFAATUITSTOOT
» POLITIEK AKKOORD OP KOMST OVER INVOERING VARIABELE WEGENBELASTING
» NEDERLAND VIERT VERJAARDAG VAN DE KONING UITBUNDIG
Algemeen | Sport | Politiek | Morgen | Ondernemend | Uitgaan | Twentenaar | Column